Victor DRĂGUȘIN, primarul Municipiului Alexandria, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul: „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”

0

Primăria Municipiului Alexandria, prin reprezentant legal – Victor Drăgușin, a semnat contractul de finanțare din fonduri europene, prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3:  Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale având ca Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.

      Lucrările ce se vor executa, în cadrul proiectului mai sus-menționat, sunt următoarele:

  1. Reabilitarea structurii rutiere: Scenariul propune demolarea structurilor rutiere existente si refacerea lor, realizarea unei retea de canalizare pluviala pentru preluarea si evacuarea corespunzatoare a apelor provenite din precipitatii, precum si refacerea in intregime a retelei de iluminat stradal. Totodata sunt prevazute amenajarea de spatii de joaca pentru copii (inclusiv dotarea acestora) si refacerea in intregime a mobilierului stradal si zonelor verzi cu imprejmuirile aferente.
  1. Instalatii electrice: Pentru Zona 100 lucrarile de instalatii electrice de modernizare a iluminatului rutier si pietonal existent constau in inlocuirea stalpilor de iluminat existenti cu stalpi noi proiectati H=6m pentru iluminat rutier si stalpi noi proiectati H=4m pentru iluminatul locurilor de joaca echipati cu corpuri de iluminat cu LED pt eficientizarea iluminatului atat rutier cat si pietonal, coborarea cablurilor de joasa tensiune de pe stalpi in pamant.
  2. Canalizare pluviala: Pentru colectarea apelor meteorice, de-a lungul strazilor proiectate s-au prevazut sisteme de canalizare pluviala alcatuite din conducte de canalizare, camine de vizitare si guri de scurgere care conduc apa pluviala la caminele existente din zona.

Ca și completare a proiectului finanțat, „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”, Primăria Municipiului Alexandria este beneficiară a proiectului „Educație pentru sănătate în comunitatea maginalizată din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”,conform Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Alexandria, acest proiect fiind inclus în lista proiectelor prioritare, având o valoare în cuantum de 45.838,00 lei, cu TVA, finanțată de la bugetul local.

Obiectivul general al proiectului mai sus-menționat, constă în susținerea educației pentru sanatate la nivelul familiilor din comunitatea marginalizată din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria, comunitate în care există populație aparținând minorității rome, prin furnizarea de servicii de educatie pentru sănătate prin igienă, incluzând servicii medicale de profilaxie și tratament oro-dentar destinate copiilor din zona urbană marginalizată identificata in Atlasul zonelor urbane marginalizate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1)  Creșterea nivelului de educație și informare a copiilor și părinților din zona blocurilor 100 cu privire la menținerea sănătății prin igiena prin derularea a 5 ateliere educative;

2)  Îmbunătățirea stării de sănătate oro-dentară la copiii din zona urbană defavorizată Blocurile 100, prin implementarea unui Program de evaluare și intervenție orodentara la un grup de minim 60 de copii.

Rezultate aşteptate, urmare implementării proiectului, sunt următoarele:

1)  Minim 40 părinții și minim 60 copii informați și consiliați cu privire la menținerea sănătății prin igienă;

2)  Stare de sănătate oro-dentară ameliorată pentru minim 60 copii din zona Blocurilor 100.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here