Primarul PSD al Alexandriei, Victor Drăgușin, a depus jurământul

0

În cadrul aceleiași ședințe, secretarul municipiului Alexandria, Alexandru Ceciu a solicitat întrunirea membrilor Consiliului Local pentru a supune la vot proiectul ordinii de zi cu privire la componența comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria. În urma votului, s-a decis ca din Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului, realizarea lucrărilor publice să facă parte: Ghicică Maria, Chiran Valentin Florin, Augustin Ioan, Bulumac Gabriel, Grigore Nicușor; din Comisia pentru activități economice, buget, finanțe, servicii publice și agricultură să facă parte: Augustin Ioan, Cobârlie Silvia, Din Nelu, Vecu Mihai și un loc vacant; din Comisia pentru activități juridice, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor să facă parte: Din Nelu, Micu Cătălin, Cobârlie Silvia, Ene Ionela, Modrigală Constanța, din Comisia pentru sănătate, învățământ, culte, muncă și protecție socială, protecția copilului:   petru Dragoș Marian, David Aurelia Elena, Panagoreț Ioana, Epure Haralambie și un post este vacant, iar din Comisia pentru activități culturale, sport și turism: Panagoreț Ioana, Ene Ionela, Micu Cătălin. Szabo Atilla și un post este vacant.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here