Grădinițele se redeschid începând cu data de 25 iunie. Ce măsuri se impun a fi aplicate pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus

0

În conformitate cu O.M.E.C. nr. 1076/4518/3963/2020 și adresa M.E.C. nr. 2432/D.G.Î.P./16.06.2020 privind înscrierea copiilor în grădinițe pentru frecventarea acestora pe perioada de vară, figurează 55 de cereri, după cum urmează:

–       Grădinița cu P.P. nr. 4 Alexandria – 9 cereri;

–       Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria – 7 cereri;

–       Grădinița cu P.P. nr. 7 Alexandria – 9 cereri;

–       Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Alexandria – 30 cereri.

La nivelul municipiului Alexandria funcționează 6 grădinițe cu program prelungit, după cum urmează:

  • Grădinița cu PP Nr. 4;
  • Grădinița cu PP Nr. 6;
  • Grădinița cu PP Nr. 7;
  • Grădinița cu PP Nr. 8;
  • Grădinița cu PP ”Ion Creangă”;
  • Grădinița cu PP Nr. 10.

În acest moment la Grădinița cu P.P. nr. 4 se efectuează lucrări de reabilitare finanțate prin P.N.D.L. în valoare de 1.844.928,08 lei iar, la Grădinița cu P.P. Ion Creangă suntem în faza de evaluare a Propunerii Tehnice privind execuția lucrărilor de rebilitare, dotare și extindere prin proiectul ”Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu P.P. Ion Creangă”, finanțat prin P.O. 2014 – 2020, Axa prioritară 4: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRIII URBANE DURABILE, Prioritatea de investiții 4.4 – Investitiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobandirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, în valoare de 810.120,44 euro.

În acest context și după efectuarea unei analize a situației concrete din fiecare unitate de învățământ preșcolar, după consultarea tuturor directorilor grădinițelor, am decis ca Grădinița cu P.P. nr. 6 și Grădinița cu P.P. nr. 10 din Alexandria să fie redeschise din data de 25 iunie 2020 și toată luna iulie, urmând ca în această perioadă să lucrăm la asigurarea măsurilor de siguranță și distanțare socială și în celelalte grădinițe, cu precizarea că, vom anunța din timp care unități se vor redeschide din luna august.

Vă informăm, pe această cale, câteva măsuri ce se impun a fi aplicate, urmare art. III.3. ”Colaborarea cu familia copiilor” din ghidul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării:

ATENȚIE!

Participarea copiilor la activitățile educaționale, în perioada vacanței de vară, va fi decisă și asumată de părinții acestora.

Părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai copiilor le vor fi comunicate și explicate regulile de conduită, riscurile la care ar putea fi expuși copiii sau adulții din jurul lor, măsurile luate de unitatea de învățământ și care sunt așteptările unității de învățământ în privința sprijinului primit din partea familiei, pentru pregătirea psihologică a copiilor pentru revenirea în colectivitate și pentru o ușoară și cât mai firească readaptare/reacomodare.

Copiii vor reveni la grădiniță cu aviz epidemiologic. Preșcolarii cu boli infectocontagioase acute nu vor fi aduși la grădiniță.

Temperatura copilului se va măsura de către părinți, înainte de a pleca spre gradiniță. Dacă are simptome respiratorii sau febră (temperatura mai mare de 37,3° C), copilul NU se va prezenta la respectiva unitate de învățământ.

Transferul de obiecte sau echipamente între casă și unitatea de învățământ trebuie limitat la ceea ce este strict necesar: haine și încălțăminte de schimb, eventual, dispozitive medicale. Nu este permis schimbul de jucării și echipamente între casă/ familie și unitate de învățământ.

Copiii care au fost înregistrați cu temperatură vor putea reveni în colectivitate doar după prezentarea avizului medical eliberat de către medicul de familie.

RECOMANDARE!

Conducerea unității de învățământ va analiza posibilitatea afișării, prin rotație, la avizierul grădiniței, a unor lucrări realizate de copii.

Mijloacele electronice de comunicare din perioada stării de urgență/alertă pot fi utilizate în continuare pentru a transmite produse realizate de copii sau mesaje privind evoluția acestora. Părinții/aparținătorii trebuie să ajute/să supravegheze copiii să se spele pe mâini înainte de a pleca de acasă și în momentul revenirii acasă.

Părinții/aparținătorii trebuie să poarte masca la predarea/preluarea copiilor.

Aceste deprinderi vor fi consolidate prin joc și vor fi comunicate aparținătorilor, pentru ca aceștia din urmă să le poată exersa în familie, sprijinind eforturile personalului unității de învățământ în direcția consolidării deprinderilor aferente unei conduite sănătoase

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here