Victor DRĂGUȘIN: PNL consideră că investițiile din Alexandria NU reprezintă o prioritate pentru cetățeni

0

Primarul Municipiului Alexandria, Victor Drăgușin a propus în ședința extraordinară a Consiliului Local Alexandria, deblocarea excedentului bugetar aferent anului 2020, pentru realizarea următoarelor lucrări, investiții și dotări:

Nr.Crt.Denumire investiție
1.       Reabilitarea și modernizarea infrastructurii (PNDL) – Grădinița nr. 4
2.       Extindere clădire și amenajare laboratoare (PNDL) – Școala Ștefan cel Mare
3.        Modernizare și reabilitare clădire (PNDL) – Liceul Tehnologic nr. 1
4.        Reabilitare, extindere și dotare (PNDL) – Grădinița nr. 10
5.        Amenajare zonă adiacentă – Grădinița nr. 5
6.        Amenajare împrejmuire + alee curte – Grădinița nr. 4 (D.A.L.I. + P.T. + D.T.A.C.)
7.        Amenajare curte interioară (parc, alei, acces din str. 1907) – Școala nr. 7 (S.F. + P.T. + D.T.A.C.)
8.        Expertiză tehnică + P.T. + D.T.A.D.- Desființare clădire C5 magazie + și C4 (C.T.) – Liceul Al. Ghica
9.        Pachete interactive (tablete interactive) – toate unitățile de învățământ din Alexandria (școli, licee)
10.    Modernizare și reparații (dotări) – Școala Mihai Viteazul
11.    Elaborare studiu topografic + studiu geotehnic + documentație emitere C.U.  + avize și acorduri pentru obiectivul de investiții ”Construire bază sportivă tip I, șos. Turnu Măgurele, Bază Sportivă Peco”
12.     Sistem 3D cinema
13.    Elaborare PUZ zona HCC
14.   Amenajare Club Pensionari
15.   P.T.  + D.T.A.D. – Demolare Bloc B10 și B11
16.   Sistem de supraveghere video (ghene gunoi)
17.   Echipamente locuri de joacă
18.   Plăci alveolare pentru locurile de joacă  (tartan)
19.   Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri și I-uri
20.   Reabilitare trotuare și intrări în curți str. HCC
21.   Reabilitare trotuare și intrări în curți str. Viitorului
22.   Reabilitare cartier zona ANL sere
23.   Reabilitare trotuare și intrări în curți str. Meșteșugari
24.   Proiect FEDR – O mai bună conexiune a orașelor Alexandria și Cherven Bryag

 

              Proiectul de pe ordinea de zi a fost aprobat.

Președinții comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate, au prezentat rapoartele pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar aferent Municipiului Alexandria, din anii precedenți, pentru anul 2020, la solicitarea președintelui de ședință, Gina Curea.

Fiecare dintre președinții comisiilor de avizare, pe domeniile de activitate prezentate în cadrul ședinței, au dat aviz favorabil proiectului supus pe ordinea de zi, după cum urmează:

  • comisia juridică;
  • comisia economică;
  • comisia pentru urbanism;
  • comisia pentru cultură;
  • comisia pentru învățământ;

              În cadrul ședinței Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar a fost supus la vot tuturor membrilor Consiliului Local al Municipiului Alexandria, în forma prezentată, fiind votat cu un număr de 14 voturi ”PENTRU” și 6 ”ABȚINERI” (reprezentanți ai Partidului Național Liberal).

Așa cum ne-au obișnuit, consilierii Partidului Național Liberal, au considerat că nu reprezintă o prioritate pentru cetățenii din Alexandria dotarea unităților de învățământ cu tehnică modernă, având în vedere faptul că erau prevăzute amenajări/modernizări/reparații/dotări cu privire la unitățile de învățământ, în cadrul cărora elevii își desfășoară activitatea zilnică dar, și amenajarea unor locuri de joacă precum și dotarea acestora cu echipamentele sigure și moderne.

Nici celelalte investiții mai sus-menționate nu au prezentat un interes major pentru consilierii Partidului Național Liberal.

S-au abținut, în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alexandria, inclusiv cu privire la achiziția sistemelor de supraveghere video a platformelor de colectare a deșeurilor menajere.

Din fericire, deblocarea excedentului bugetar pe anul 2020, a fost aprobat cu majoritatea voturilor exprimate de membrii Consiliului Local al Municipiului Alexandria, reprezentanți ai Partidului Social Democrat.

                 Deși, probabil nu se dorește, aceste investiții vor continua!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here