S-au aprobat documentația tehnico economică și a indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Regenerare urbană a cartierelor de locuințe în municipiul Alexandria”

0

În cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alexandria, de luni, 25 iulie, primarul Victor Drăgușin a supus la vot un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană a cartierelor de locuințe în municipiul Alexandria”.

“Având în vedere faptul că Municipiul Alexandria este beneficiarul finanțării cu fonduri europene, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, cu titlul ,,Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/ baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv varaiante ocolitoare și/ sau drumuri de legătură- -5D-1’’, Cod SMIS 2014+143361/Cod proiect 1.1.154, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Regenerare urbană a cartierelor de locuințe în municipiul Alexandria”, prin realizarea acestui obiectiv de investiții se va asigura gospodărirea eficientă şi folosirea spaţiilor urbane într-un mod inteligent şi creativ, prin conservarea caracterului şi identităţii locului, revitalizarea durabilă, contribuind la dezvoltarea şi atractivitatea zonelor urbane şi la creşterea calităţii vieţii”, a anunțat Primăria Alexandria.

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, cât și a calităţii spaţiilor publice din cartierele de blocuri ale municipiului Alexandria și are ca scop: regenerarea spațiilor urbane degradate din cartierele de locuinţe ale Municipiului Alexandria; investiții în amenajarea zonelor verzi în cartierele de locuinţe și în zonele centrale în scopul facilitării activităţilor sportive și de agrement.

 

Grupul ţintă, vizat prin proiect, este reprezentat de locuitorii blocurilor 800-900-1600, cât şi de totalitatea cetăţenilor din celelalte zone, atât centrale, cât şi periferice din Municipiului Alexandria, proiectul adresându-se unor probleme identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria.

Potrivit sursei citate, având în vedere faptul că în cadrul zonelor analizate, și supuse proiectului de hotărâre, prin care sunt vizate alei și platforme carosabile, nu s-a mai intervenit de foarte mult timp decât cu lucrări minime de întreținere, prin realizarea acestui obiectiv de investiții se urmărește, printre alte lucrări care se vor realiza, reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale (alei carosabile și pietonale).

Totodată, spațiile verzi, neîntreținute, sunt distruse prin parcarea autoturismelor iar trotuarele au lățimi variabile și sunt fie asfaltate, fie dalate. Prin urmare, apele pluviale se descarcă cu dificultate la canalizare, ca urmare a pantelor transversale necorespunzătoare a gropilor, tasărilor.

În cadrul documentației tehnico-economice este cuprisă și reabilitarea parcului central, aflat între primărie și Casa de Cultură. Zona parcului central dispune de alei asfaltate, aflate într-o stare de degradare avansată pe mai multe sectoare.

 

Prin proiectul menționat se urmărește execuția lucrărilor, pe obiecte, după cum urmează:

 

OBIECT 1: Cartiere blocuri

– reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale;

– dotarea cu mobilier urban și instalarea acestuia;

– refacerea rețelelor de utilități;

– demolarea structurilor aflate într-o stare avansată de degradare;

– amenajarea terenurilor rezultate în spații verzi;

– amenajare de spații verzi cu lucrări de toaletare arbori și lucrări de gazonare cu sămânță;

– amenajare de locuri de joacă (cu dotările aferente propuse);

– sistem de iluminat public;

– sistem de supraveghere video;

– realizarea unui sistem de irigații automatizat;

– spațiile verzi se vor gazona cu sămânță pentru a crea un covor de gazon;

– se vor fasona arborii existenți și se vor transplanta arbuști și liane în alte zone ale Municipiului;

– sistem smart city;

 

OBIECT 2: Parc

Reabilitarea parcului central propune lucrări la spațiile verzi, vegetația de arbori și arbuști, prin curățarea tuturor spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor care nu mai corespund în prezent din punct de vedere estetic.

Obiectivul de investiții „Regenerare urbană a cartierelor de locuințe în municipiul Alexandria” vizează inclusiv plantarea de arbori foioși și rășinoși, arbuști foioși și rășinosi, plante cațărătoare, flori cu înflorire sezonieră (primăvară – vară și vară-toamnă), dar și gazon în zonele care vor rămâne neplantate, iar pentru anumite zone se vor realiza, conform propunerilor, și semipergole ce vor fi acoperite cu plante cațărătoare. Toate spațiile verzi propuse prin proiect vor beneficia de sistem de irigații automatizat.

În incinta parcului central se va crea un circuit logic de vizitare, prin amenajarea unui nou sistem de alei care vor fi realizate din dale de granit. Lucrările de instalații din parc se vor realiza astfel încât parcul să beneficieze de un sistem de iluminat inteligent, modern și eficient energetic, multicolor, și realizarea rețelei de supraveghere video.

În ceea ce privește mobilierul urban, se propun spre montare o serie de obiecte de mobilier urban, unde se regăsesc incluse următoarele: amplasarea de cișmele, coșuri de gunoi, dar și montarea de bănci inteligente, de tip ”SMART”, ce vor permite trecătorilor sa aibă acces la încărcarea dispozitivelor electronice (telefoane, trotinete), etc.

Totodată, prin proiect, au fost prevăzute dotări cu elemente pentru spațiile de joacă, acoperite cu cauciuc antitraumă cu rol de protecție împotriva căzăturilor.

Durata estimată privind realizarea obiectivului de investiții „Regenerare urbană a cartierelor de locuințe în municipiul Alexandria” este de 30 luni, din care 24 luni pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiţii.

Sursa de finanţare a cheltuielilor privind investiția propusă, și votată în unanimitate de voturi, provine din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here