Proiectul european ”Motivație prin schimbare” derulat de Scoala Gimnazială Zaharia Stancu, a ajuns la final!

0

 

11 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Zaharia Stancu au participat la proiectul ”Motivație prin schimbare”, proiect finantat de Uniunea Europeană, ce a ajuns la final.

Proiectul a urmărit dezvoltarea competențelor manageriale şi curriculare pentru a produce schimbări la nivelul școlii cu scopul de a face școala mai atractivă pentru elevi, iar rezultatele obtinute de aceștia să fie mai bune.

Două dintre cadrele didactice membre ale Consiliului de Administrație și comisiei de Evaluare a Calității educației în școală, directori au fost selectați pentru cursul „Quality Eu project” și 9 cadre didactice selectate din rândul învaţătorilor şi al membrilor comisiilor metodice Limbă şi comunicare, ştiinţe și arte.

Proiectul Motoivație prin Schimbare finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ (2016-ro01-KA101-023679) a debutat în septembrie 2016 și se încheie la 31 august 2017.

În cadrul proiectului au fost organizate cinci cursuri. Primul s-a desfasurat în olanda in octombrie 2016. La acest curs intitulat ”How to motivate students to finalize their compulsory education. creative tesching and learning methods for reducing early school leaving in a lifelong learning society”, au participat doua cadre didactice: Adriana Descultu și Mihaela Ilie.

Cel de-al doilea curs a avut loc în Malta în februarie 2017. Au participat cadrele didactice Lazar Emil și Radu Marin iar cursul s-a intitulat ”Quality EU Projects Management-Erasmus+ – Quality and efficiency for your international projects”!

Un alt curs a fost organizat în Spania, cel de-al treilea cu denumirea ”Be a creative teacher: Improving classroom atmosfere ans student motivation in schools”. Aici au participat tot doua cadre didactice: Gina Stavarache și claudia Tirniceanu.

Cel de-al patrulea curs intitulat ”Be a creative teacher: Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and sport in education” a avut loc în Olanda în martie anul acesta. Cadrele didactice participante au fost: Ioana Popescu, Raluca Calciea și Luminița Costea.

Iar ultimul curs cel cu numarul 5 s-a desfasurat tot în Olanda în luna aprilie a acestui an. ”Be a creative teacher: The power of non-formal methods of teaching in the formal education”, a fost titlul cursului iar cadrele didactice participante din Școala Gimnazială Zaharia Stancu au fost: Liliana Stângă și Denisa Crețan.

Participarea la aceste cursuri va duce la îmbunătăţirea competențelor de predare, competențe IT, îmbunătăţirea conţinutului şi a modului de predare a cursurilor în vederea stimulării motivaţiei şi implicării active a elevilor în învăţare, a apropierii și înțelegerii situației lor.

Oferirea de oportunităţi cadrelor didactice de a participa la stagii de formare europene şi de a colabora cu colegi europeni în vederea identificării unor soluţii pentru îmbunătăţirea gradului de implicare a elevilor la propria educaţie.

Exemplele de bune practici dobândite vor ajuta la organizarea de activităţi extraşcolare prin care să se evidenţieze specificul cultural al elevilor din şcoală, modul de relaţionare şi socializare a acestora. Toate aceste achiziţii, o bună valorizare a diversităţii, derularea unor activităţi şi proiecte transcurriculare vor permite elevilor dezavantajaţi economic şi social să dobândească încredere în propriile capacităţi, respectul de sine, să înţeleagă şi să respecte diferenţele, să aibă conduite și comportamente tolerante, să se integreze în şcoală şi în comunitate şi, bineînţeles, vor contribui la atenuarea conflictelor şi diminuarea absenteismului și a abandonului școlar, îmbunătățirea rezultatelor școlare, prin sporirea dorinței de a participa la ore.

Simpozion județean la Școala Zaharia Stancu

După terminarea cursurilor pe data de 12 iunie 2017, la Școala Gimnaială „Zaharia Stancu” din Roșiorii de Vede, în cadrul proiectului „MOTIVAȚIE PRIN SCHIMBARE”, s-a desfășurat simpozionul județean „Creativitatea în predare și instruire pentru un comportament școlar mai bun” și concursul decreație „Motivatie pentru învatare prin joc”. Au fost prezenți 150 de participanți care și-au susținut lucrările, respectând temapropusă. Simpozionul a fost deschis cu prezentarea proiectului, a scopului, și obiectivelor. Participantii la fluxuri au prezentat câte un material/model de bună practică însușite la cursulde formare. Toate lucrările prezentate în cadrul simpozionului se vor regăsi în ghidul de bunepractici „Motivație prin schimbare”, publicație ISSN.
În partea a doua a simpozionului au avut loc workshopuri în care au fost aplicatejocuri si metode dobândite la cursurile de formare – Bingo, reportajul ( prezentarea unuifilmuleț/ prezentare PPT a activităților realizate în timpul cursurilor desfășurate în Olanda,Malta sau Spania. Concursul de creație desfășurat în cadrul simpozionului a avut două secțiuni – creație plastică și ateliere tehnico-aplicative.

Lucrările participante au fost expuse spre jurizare. Din comisia de jurizare au făcut parte următoarele cadre didactice: prof. înv. primar Rădița Bucică, Adriana Desculțu, Mihaela Ilie, Ioana Popescu și prof. Stăvărache Gina.

Activitatea  a fost un real succes, oferind modele de bune practici în predare și învățare, valorificând astfel cunoștințele dobândite pe parcursul mobilităților realizate încadrul proiectului „MOTIVAȚIE PRIN SCHIMBARE” .
Simpozionul ” Creativitatea în predare și instruire pentru un comportament școlar mai bun” reprezintă unul dintre rezultatele finale ale proiectului. Finalitatea proiectului ”Motivație prin schimbare”, o reprezinta realizarea ”Ghidului de bune practici”. Acesta va fi publicat electronic și online și va putea fi consultat pe pagina oficială a școlii.
Felicitări tuturor celor implicați!

Adina T. Boboc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here