Primăria Alexandria împreună cu Palatul Copiilor organizează prima ediție a concursului ,,EXPRIMĂ-TE ECO!”

0

Palatul Copiilor Alexandria în parteneriat cu Primăria Alexandria organizează, în luna aprilie, prima ediţie a concursului ,,EXPRIMĂ-TE ECO!”. Concursul se adresează tuturor cadrelor didactice şi copiilor din grădiniţe, şcoli, licee din municipiul Alexandria și are drept scop formarea şi exersarea capacităţii de a exprima mesaje ecologice prin diverse tehnici specifice abilităţilor practice şi plastice în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.
Competiția se va desfăşura pe două secţiuni: EXPO-ART (colaje, desene, afişe, postere realizate în diferite tehnici, utilizând materiale din natură şi reciclabile, în format A4 sau A3) și ECO-ART(obiecte şi decoraţiuni de diferite forme și mărimi, realizate din materiale reciclabile şi materiale din natură).
În realizarea lucrărilor pot fi utilizate materiale din natură (seminţe, frunze, petale, castane, conuri de brad etc.) şi materiale reciclabile (pet-uri, pungi, hârtie, ziare, polistiren, materiale textile etc.).

Lucrările participante la concurs, însoțite de formularul de înscriere, se vor depune la Palatul Copiilor Alexandria – cercul Protecția Mediului – Ecologie, până pe data de 16 aprilie, de luni până joi, între orele 11.00-13.00, iar vineri între orele 10-12, iar fiecare lucrare va fi însotită, pe verso, de o etichetă în care va fi specificat: titlul lucrării, numele şi prenumele preșcolarului/elevului, grupa/clasa, unitatea şcolară, coordonatorul.

Cadrele didactice coordonatoare pot participa cu maxim 3 lucrări, pentru fiecare secţiune a concursului, iar în concurs se vor acorda premiile I, II, III şi mențiuni pentru fiecare secțiune și pentru următoarele categorii de vârstă: preșcolari, cls. pregatitoare-II, clasele III-IV, clasele V-VI, clasele VII-VIII, clasele IX-X și clasele XI-XII, elevi cu cerințe educative speciale, în conformitate cu Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în
calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/201.

Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 19 – 23 aprilie 2021 de către un juriu format din cadre didactice și specialiști în domeniu, având în vedere următoarele criterii: folosirea expresivă a materialelor; contribuția individuală a elevilor în realizarea lucrărilor; corectitudinea tehnicilor de lucru abordate; gradul de dificultate, originalitatea și creativitatea pe care preșcolarii/elevii participanți le dovedesc prin realizarea lucrărilor înscrise în concurs.
Coodonatorii concursului sunt prof. Lale Adriana şi Grosu Sorin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here