Primăria Alexandria a depus spre finanțare prin PNRR cererea pentru primele opt blocuri din municipiu

0

Primăria Alexandria anunță că în ședința Consiliului Local de pe 28 aprilie, primarul Victor Drăgușin a depus un proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul: ”Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8”, în Municipiul Alexandria, în vederea supunerii la vot. Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate, astfel că cererea de finanțare pentru proiectul cu titlul: ”Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8”, în Municipiul Alexandria a fost depusă pe data de 29 aprilie.
Valoarea maximă eligibilă pentru proiect este în valoare de 29.869.959,060 lei, exclusiv T.V.A., calculată în conformitate cu prevederile Ghidului specific, în valoare de 35.545.251,282 lei, inclusiv T.V.A iar totalul ariei/ suprafeței desfășurate (m2) este de 30.339,00, după cum urmează: Bl. BM6 – 2.790,00 m2, cu un număr de 32 de apartamente; Bl. BM7 – 2.536,00 m2, cu un număr de 21 de apartamente; Bl. BM8 – 2.478,00 m2, cu un număr de 24 de apartamente; Bl.J135 – 7.830,00 m2, cu un număr de 73 de apartamente; Bl. L5 – 3.980,00 m2, cu un număr de 45 de apartamente; Bl. M2 – 4.545,00 m2, cu un număr de 45 de apartamente; Bl. M5 – 2.970,00 m2, cu un număr de 30 de apartamente; Bl. M8 – 3.210,00 m2, cu un număr de 30 de apartamente;
Costul unitar pentru lucrările de renovare moderată este de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără T.V.A.

De asemenea, în cadrul proiectului de hotărâre supus la vot s-a aprobat și acordul privind finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului cu titlul ”Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri: BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8”, în Municipiul Alexandria, astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, care vor fi solicitate în etapa de implementare.
Scopul investiției îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul specific îl reprezintă renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

În ceea ce privește activitățile eligibile aferente proiectului, acestea sunt: lucrări privind creșterea eficienței eneregtice, prin: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; reabilitarea/modernizarea instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetic a clădirilor, republicată; alte tipuri de lucrări,
dar și lucrările propuse conform auditului energetic pentru anvelopa exterioară, inclusiv lucrările aferente privind instalațiile interioare.
În această perioadă se lucrează la întocmirea documentațiilor necesare depunerii de proiecte până la valoarea totală alocată de program pentru Județul Teleorman, în ordinea depunerii acestora la registratura Primăriei Municipiului Alexandria de către Asociațiile de Proprietari, transmite municipalitatea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here