Munca la negru, în atenţia ITM Teleorman

0

Munca la negru constituie un fenomen extrem de nociv , datorită consecinţelor socio- economice pe care le produce :

  • Persoană care prestează munca nedeclarată este lipsită de protecţie socială;
  • Angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza salariatul pentru eventuale pagube;
  • Fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale.

Depistarea cazurilor de muncă la negru reprezintă unul dintre obiectivele principale ale ITM Teleorman, având în vedere că măsurile dispuse de inspectorii de muncă şi sancţiunile aplicate , conduc la decurajarea practicării muncii nedeclarate.

În  lună martie 2017, în conformitate cu PROGRAMUL  CADRU DE ACŢIUNI  pe anul 2017, cu defalcare pe trimestre, aprobat de conducerea Inspecţiei  Muncii Bucureşti, ITM Teleorman, a realizat, în principal, următoarele  acţiuni pe linia controlului  în domeniul relaţiilor de muncă  şi monitorizare  relaţii de muncă :

Corpul de control relaţii de muncă, cu  un număr de 9 inspectori de   muncă, conform fondului efectiv de timp, a realizat următorii indicatori de performanţă monitorizaţi săptămânal  şi lunar de Inspecţia Muncii  astfel:

– Număr total de  controale: 114

– Contravenţii constatate la un număr de 21 angajatori, cu aplicarea a  34 sancţiuni,  din care 11 amenzi  în valoare de 101.500 lei şi  un nr. de 23 avertismente.

– Contravenţiile sancţionate   au avut, în principal, ca obiect:

–   faptele prevăzute de art.260.al.1 lit.e din Lg.53/2003 R  privind  primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificată o persoană  fără forme legale de angajare la un număr de 6 angajatori  pentru care s-a aplicat  amenzi  în valoare de   80.000 lei.

–  netransmiterea registrului general de evidentă a  salariaţilor la ITM şi a modificărilor ulterioare intervenite  în acesta, cu aplicarea  contravenţiilor prevăzute de HG 500/2011, în principal fiind identificate un nr.de 37 persoane ale căror informaţii privind contractele individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidentă a salariaţilor cel târziu în ziua anteriora începerii activităţii, fapte pentru care inspectorii de munca au aplicat un număr de 10 sancţiuni  contravenţionale.

– nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru şi timpul de odihnă,respectiv nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal şi muncă suplimentară sancţionate cu  avertismente.

În  urma controalelor efectuate, pentru deficienţele în domeniul relaţiilor de muncă s-au dispus în cursul lunii  un număr 137 măsuri, care au vizat în principal  neconformităţi în domeniul aplicării prevederilor Codului muncii cu privire la muncă fără forme legale,timpul de muncă şi timpul de odihnă, încălcarea prevederilor legale privind muncă suplimentară, a altor  acte normative de dreptul muncii, respectarea HG 500/2011 privind registrul  general de evidentă a salariaţilor, a Legii dialogului social-62/2011.

Acţiunile  de control în domeniul relaţiilor de munca au fost, în principal, de tipul:

–  Controale de fond şi tip campanie –, având ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea contractelor individuale de muncă şi conştientizării  angajatorului  pentru respectarea  legislaţiei muncii în special   privind depistarea angajatorilor ce folosesc muncă fără forme legale şi diminuarea fenomenului  de muncă nedeclarată şi a consecinţelor negative asupra  persoanelor care lucrează fără încheierea unui contract individual de muncă anterior începerii relaţiilor de muncă , în cadrul acţiunilor tip campanie organizate la nivel naţional pe diferite domenii cu incidenta majoră ( construcţii brutărie –produse de panificaţie,comerţ, transporturi, etc. )fiind urmărite cu prioritate obiectivele privind  identificarea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare.

Controale tematice care vizează  respectarea legislaţiei muncii  prin controlul aplicării legilor specifice.

În zilele de 06.03.2017; 13.03.2017; 20.03.2017; 27.03.2017 să desfăşurat Campania Naţională privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă ,,O zi pe săptămână” în domeniul de activitate cod CAEN 4520 (întreţinere şi reparaţii auto, spălătorii auto, vulcanizări auto, etc.) dispusă de Inspecţia Muncii, fiind înregistrate următoarele rezultate:

  • angajatorilor verificaţi – 29 unităţi;
  • sancţiuni contravenţionale aplicate – 6 ;
  • persoane depistate fără forme legale – 2 ;
  • Valoare amenzi aplicate – 000 lei;
  • deficienţe constatate – 19   / nr. măsuri dispuse – 19;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here