ISU Teleorman – Măsuri de prevenire a incendiilor în campania de recoltare

0

Premergător, pe timpul şi după finalizarea lucrărilor agricole pentru recoltarea cerealelor păioase, în vederea reducerii riscurilor de producere a incendiilor, începând cu data de 22 iunie, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Teleorman desfășoară controale tematice de prevenire a incendiilor la unitățile agricole din județ.

Principalele aspecte urmărite pe timpul controalelor de prevenire sunt: respectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor pe timpul lucrărilor agricole de recoltare a păioaselor; respectarea reglementărilor referitoare la utilizarea focului deschis şi privind fumatul; existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, în special pe timpul lucrărilor de recoltare a păioaselor; acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la solicitările venite din partea responsabililor obiectivelor controlate; diseminarea de materiale informative privind reguli și măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul campaniei agricole și a lucrărilor ce presupun utilizarea focului deschis.

Cauzele principale de izbucnire a unor incendii în lanuri sunt: fumatul, focul deschis şi acţiunea intenţionată. De asemenea, multe dintre incendiile izbucnite pe timpul recoltării cerealelor sunt cauzate de maşinile agricole (tractoare, combine, prese de balotat paie, autocamioane), prin următoarele împrejurări: scânteile care ies din ţevile de eşapament datorită nedotării acestora cu site parascântei; căldura degajată de motoarele utilajelor agricole când acestea vin în contact direct cu paiele sau pleava; supraîncălzirea lagărelor generată în condiţiile funcţionării îndelungate; piese reglate incorect şi nefuncţionarea corespunzătoare a sistemelor de răcire; executarea unor lucrari de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole în lan, lucrãri care presupun utilizarea focului deschis, suduri, etc.; utilizarea instalaţiilor electrice improvizate pe maşinile agricole; scurgerile de lichide combustibile datorate neetanşeităţilor (carburanţi, lubrefianţi); alimentarea în lan cu carburanţi a utilajelor agricole, staţionarea utilajelor agricole în lan cu motoarele pornite.

Până la această dată au fost desfășurate 10 controale de prevenire, constatându-se 34 deficiențe, 5 au fost remediate operativ pe timpul controlului, s-au aplicat 30 de avertismente și 4 amenzi în cuantum de 10000 de lei.
Printre neregulile sancționate se regăsesc executarea de operațiuni ce implică utilizarea focului deschis în locuri/spații cu pericol de incendiu, neîntreținerea în stare de funcționare la parametri corespunzători a mijloacelor tehnice de intervenție în caz de incendiu și neinstruirea în domeniul situațiilor de urgență a personalului angajat.

Având în vedere consecinţele pe care le pot avea incendiile asupra mediului înconjurător, vieţii şi a bunurilor, aducem la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie a fi respectate pe timpul desfăşurării campaniei de recoltare a cerealelor păioase, astfel: lanurile de cereale, odată cu începerea coacerii, trebuie supravegheate pentru a se înlătura toate cauzele de incendiu; pe timpul trecerii prin lanuri şi prin apropiere, fumatul este interzis; lucrările de recoltare vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumuri, păduri şi căile ferate care le mărginesc. Protejarea se face prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii. Se recomandă ca aceste fâşii să aibă o lăţime de 20 m faţă de drumuri sau păduri şi 50 mfaţă de calea ferată; la locul de recoltare va fi adusă o cisternă cu apă, stingătoare cu praf şi CO2, mături de nuiele, găleţi, lopeţi, furci, pentru a fi folosite în cazul unui eventual incendiu; maşinile, tractoarele, combinele de recoltat şi celelalte maşini agricole, precum şi autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi verificate din punct de vedere tehnic de către persoane autorizate, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea cauza incendii; repararea combinelor şi efectuarea reviziilor tehnice care presupun folosirea focului trebuie executate în afara lanului, pe un teren curăţit de iarbă, la o distanţă de cel putin 30 m de culturile cerealiere; alimentarea cu carburanţi se va face în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise sau confecţionate din material plastic şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 100 m faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole; depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 mfaţă de lanuri, de fâneţe, de depozite de furaje, de păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţie şi clădire sau calea ferată; alimentarea rezervoarelor în cursul nopţii nu este admisă; în cazuri exceptionale, acest lucru se poate face numai la lumina farurilor sau a sistemelor de iluminat electric corespunzătoare; locurile pentru fumat se vor amenaja la o distanţă de peste 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, la o distanţă de peste 40 m; în aceste locuri se vor instala tabliţe cu inscripţia „LOC PENTRU FUMAT”; se va asigura instruirea întregului personal care participă la campania agricolă pe linia cunoaşterii şi respectării normelor şi regulilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here