#EUROSCOLARO2018: COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” PARTICIPĂ ÎN COMPETIŢIA EUROSCOLA, 2018-2019

0

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană

”Uniunea Europeană alocă sume importante pentru dezvoltare și pentru recuperarea decalajelor dintre regiuni, cu toate acestea cetățenilor le lipsesc adesea informații privind modul în care politicile europene influențează viața lor personală și a comunității din care fac parte. Finanțarea europeană determină evoluții economice și sociale chiar în vecinătatea noastră, și tocmai din acest motiv, este esențial să cunoaștem și să înțelegem avantajele obținute prin proiectele comunitare.”

Conștientizând că șansa  României de a recupera din decalajele socio-economice și de a deveni un stat competitiv în raport cu celelalte state membre ale UE o reprezintă absorbția fondurilor europene, urmărind  dezvoltarea personalitatii elevilor prin activităti de voluntariat si educarea lor în spiritul valorilor europene, Colegiul Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat,, Alexandria desfăşoară în perioada 24 mai – 24 octombrie 2018 proiectul de campanie:

”Europa pentru NOI – Europa suntem NOI”, cu care instituţia se înscrie la ediţia a XI-a a  Concursului naţional pentru liceeni EUROSCOLA (2018/2019).

Tinerii Colegiului Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat’’ pretuiesc faptul ca traiesc într-o Europă unită, in care sunt cetățeni cu drepturi depline și se pot mișca liber pe piata educatiei si a muncii.

Scopul proiectului de campanie realizat de liceul  nostru este acela de a contribui la creșterea gradului de conștientizare și de informare a elevilor și a comunității locale asupra  beneficiilor accesării, implementării  eficiente și a rezultatelor obținute prin proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

Echipa de proiect, formată din 24 elevi ce au fost selectați printr-un proces de selecție deschis, transparent și oferind șanse egale tuturor participanților, constând în conceperea și prezentarea unui plan de  campanie de promovare a unui proiect european identificat la nivelul comunității locale sau județene,  o scurtă prezentare a motivației de a face parte din echipa Euroscola a liceului, este coordonată de prof. Eliza Marinela SOTIRESCU şi prof. Florentina TOMA.

Obiectivele campaniei sunt:

  • Familiarizarea tinerilor cu rolul și importanta Instituţiilor Europene în finanțarea de proiecte din fonduri europene nerambursabile;
  • O mai bună cunoaştere a Uniunii Europene şi a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
  • Informarea si constientizarea cu privire la programele finanțate de Uniunea Europeană pe diverse domenii de activitate/arii de interes: educație, incluziune socială, cooperare transfrontalieră, competitivitate, resurse umane, dezvoltare urbană și rurală, agricultură, infrastructură, etc.
  • Realizarea unui afiș de promovare a proiectului implementat prin fonduri europene si promovat prin intermediul campaniei de promovare;
  • Conceperea și implementarea proiectului de campanie și evidențierea rezultatelor obținute;
  • Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare şi lucru în echipă;
  • Dezvoltarea potențialului creativ al elevilor prin activitățile propuse în cadrul campaniei de promovare;
  • Dezvoltarea competențelor- cheie ale secolului XXI în rândul tinerilor: competențe civice, competențe digitale, competențe de comunicare în limba română și limba engleză.

Proiectul isi propune urmatoarele etape:

Etapa de documentare (documentarea pe site-ul oficial al concursului, stabilirea echipei și a sarcinilor la nivelul microgrupurilor, încheierea de parteneriate, alegerea titlului proiectului de campanie, crearea paginilor de popularizare, promovarea proiectului).

Etapa de informare (identificarea proiectelor cu finanțare europeana implementate de instituțiile concentrate și deconcentrate cu impact în comunitatea locală și județeană,  alegerea proiectului finanțat European cu impactul cel mai ridicat și conceperea planului de campanie de promovare, implemenatat aplicarea de chestionare etc.)

Etapa de implementare (desfășurarea propri-zisă a activităților din cadrul campaniei de promovare, desfăşurarea unei campanii informative atât la nivelul instituţiei, cât şi la nivelul comunităţii prin distribuire de fluturaşi, pliante, apariții în mass-media locală și națională).

Etapa de evaluare şi de realizare a produselor finale (chestionare, suport video/ film, afiş, portofoliu, planul de campanie de promovare).

 

Echipa de comunicare și marketing a proiectului de campanie
”Europa pentru NOI – Europa suntem NOI”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here