Consilierii județeni s-au întrunit în ședință ordinară. Două proiecte de hotărâre au fost respinse

0

Consilierii județeni s-au întrunit în ședință ordinară, marți, 30 martie, în sala de ședințe a Palatului Administrativ, pe ordinea de zi fiind trecute 14 proiecte de hotărâre, printre care proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman”, proiectul de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman sau proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de reabilitare a clădirii ”Garaje și birouri” situată în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat și proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 175 din 19 decembrie 2017, privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009, privind asocierea Județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia”, cu modificările ulterioar și proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

Și dacă primele 12 puncte de pe ordinea de zi au fost adoptate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți la ședință, două dintre proiectele de hotărâre nu au fost adoptate, acestea neîntrunind numărul necesar de voturi. Astfel au picat la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman și proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările și completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here