Comunicat de presa privind începerea proiectului “Sisteme Inteligente de management Local Pentru Dezvoltarea De Servicii Si Structuri De Sprijin Specializate Pentru Administratia Publica Marzanesti”

0

UAT Comuna Mârzănești anunță începerea proiectului cu titlul “Sisteme Inteligente de management Local Pentru Dezvoltarea De Servicii Si Structuri De Sprijin Specializate Pentru Administratia Publica Marzanesti”, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1 in comuna Marzanesti, judetul Teleorman, implementat de UAT Marzanesti, conform contractului de finantare nr 145449/21.12.2022 finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR.

 

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 21.12.2022

Obiectivul proiectului il reprezinta Achiziționarea de Sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local.

– Componenta C10-Fondul Local  I1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- ITS/alte infrastructure TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

 

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

 • Imbunatatirea conditiilor de viata pentru cetateni prin infintarea si modernizarea unor sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii si structuri de sprijin, specializate pentru administratia publica Marzanesti;
 • Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în timp real a situației din localitate care oferă acces în timp real la toate camerele;
 • Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public;
 • Asigurarea sigurantei si a confortului cetatenilor;
 • Cresterea calitatii vietii prin asigurarea unui climat digitalizat din punct de vedere al infrastructurii localitatii;
 • Diminuarea declinului demografic, economic si social cu ajutorul investitiei in conceptele ‘‘smart city’’, respectiv ‘‘smart villages’’;
 • Accesarea digitalizată a informațiilor despre instituțiile publice, completarea de formulare online pe platforme;
 • Plata online a taxelor și impozitelor, depunerea online a declarațiilor către administrația publică locală, utilizarea e-mail-ului;
 • Crearea unui mediu sigur prin scaderea ratei infractionalitatii;
 • Cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si antreprenorilor;
 • Satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale;
 • Timpii de regăsire a informației scad cu cel puțin 50%, iar aprobarea documentelor poate fi urmărita în timp real prin folosirea unei solutii informatizate de gestiune a documentelor;
 • servicii personalizate pentru realizarea sistemelor informatice integrate la nivel de comunitate;
 • dotarea cu infrastructura hardware pentru eficiența sistemelor informatice care se vor implementa;
 • Prevenirea si combaterea criminalitatii la nivel local;
 • Cresterea gradului de transparenta si integritate in prestarea serviciilor;

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 1.598.745,28 lei, la care se adauga TVA in valoare de  303.761,60 lei.

e-mail: primariamarzanesti@yahoo.co.uk

telefon : 0247331808

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here