Au început lucrările de reabilitare și modernizare a Casei de cultură din Alexandria

0

Firma câștigătoare a licitatiei pentru execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură în municipiul Alexandria”, predat de către beneficiarul lucrărilor – U.A.T. Alexandria către investitorul C.N.I. S.A. București, a demarat procedura de organizare a șantierului.

Lucrările de bază ce se vor executa în cadrul proiectului sunt următoarele:

 • se vor reface fațadele în întregime, pe tot perimetrul clădirii și se vor izola corespunzător;
 • se va reface în întregime sistemul de colectare a apelor pluviale;
 • iluminatul exterior se va realiza prin intermediul lămpilor, conectate la rețeaua de alimentare cu energie electrică aflată în zonă;
 • grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare noi, cu un design modern, care să asigure un consum economic și realizarea unor condiții economice în exploatarea și întreținerea instalațiilor de distribuție;
 • la etajul 2 al Casei de Cultură se va realiza o extindere ce are ca scop crearea a două Săli Multifuncționale orientate către curtea de lumină. Sălile au fost prevăzute în proiect cu spațiu de așteptare, foaier și grupuri sanitare;
 • se vor amenaja următoarele: sală de expozitii, sală multifunctională anexată sălii de expoziție, sală multifunctională cu acces din exteriorul clădirii, sală de repetiții, sală de spectacole, cabine pentru artisti, lojă, bibliotecă, sală de balet, sală de lectură, săli multifunctionale, grupuri sanitare aferente tuturor sălilor si spatiilor, foaier pentru fiecare sală, spatii de depozitare, spatii tehnice, birouri.
 • vor fi prevăzute instalații electrice, sanitare, termice, instalații și echipamente privind securitatea la incendiu, hidranți exteriori și interiori, monitorizare video interioară și exterioară pentru toate spațiile ce se vor amenaja în interiorul clădirii;
 • în curtea interioară a clădirii se va amenaja un spațiu verde deschis pe verticală;
 • va fi prevăzut un ascensor ce va permite accesul persoanelor către etajele superioare ale clădirii;
 • sunt propuse lucrări de desfacere a tuturor straturilor de pe terasa acoperișului în vederea lucrărilor de reparare și montare a noilor straturi termohidroizolante în vederea protejării și eficientizării consumului de energie termică din interior;
 • se va reface tâmplăria exterioară, uși și ferestre;
 • se va reface tâmplăria interioară din profile metalice, în cazul ușilor, iar ferestrele se vor realiza din tâmplărie din profile metalice și sticlă clară;
 • se va reface întregul trotuar perimetral existent realizat din beton și se va turna un trotuar nou din beton, pe întregul contur al clădirii și se va completa în locurile unde nu există în prezent.

La finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură din Alexandria” se urmărește punerea în valoare a spațiilor neconvenționale, în scopul desfășurării de activități cultural-artistice dar și stimularea dezvoltării sectorului cultural în municipiul reședință de județ.

Valoarea totală a obiectivului  de investiții ”Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură din Alexandria” se ridică la suma de 28.559.596,27 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here