Au fost semnate contractele de finanțare prin care zece blocuri din Alexandria vor fi reabilitate termic

0

Primăria Alexandria anunță că instituția, prin viceprimarul Augustin Ioan, în calitate de reprezentant împuternicit, împreună cu ministrul Cseke Attila, reprezentantul legal al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au semnat miercuri contractele de finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Apel de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 – Componenta 5 – Valul Renovării, în vederea reabilitării termice pentru zece blocuri din municipiul reședință de județ.

 

Este vorba despre ”Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8″, având o valoare de 2.496.793,44 lei; „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A1”, având o valoare de 2.696.320,32 lei; „Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3”, având o valoare de 2.464.382,38 lei.

Scopul investiției îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul specific îl reprezintă renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

În cadrul acestor obiective de investiții se vor realiza mai multe lucrări, respectiv: lucrări de creștere a eficienței eneregtice; lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producer a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
Termenul limită prevăzut pentru implementarea proiectelor menționate este data de 30.06.2026.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here