Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ʺManagementul Deșeurilor Teleormanʺ, Campanie de informare a cetățenilor privind colectarea selectivă a deșeurilor

0

În județul Teleorman, colectarea sistematică a deșeurilor din toate localitățile a început în anul 2013, odată cu desemnarea celor doi operatori care asigurau următoarele servicii publice în acest domeniu:

– de salubritate, asigurând serviciile de colectare și transport;

– de administrare a depozitului Central de la Mavrodin, unde se depozitează, sortează și compostează deșeurile.

 

În prezent, de serviciul de colectare și transport al deșeurilor, pe raza judetului Teleorman, beneficiază  un număr de 290.000 persoane, potrivit datelor comunicate de operatorul de colectare și transport S.C POLARIS M HOLDING SRL. Conform prevederilor legale actuale, prin Hotărârea nr. 16/03.10.2019 a Adunării Generale a Asociației, a fost implementat Instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”, fiind adoptat deja de 57 localități rurale și 2 localități urbane din totalul de 97 existente în județul Teleorman.

Dacă în mediul urban, colectarea se face în mare parte, pe patru fracții( reziduale, reciclabile, biodegradabile și sticlă), în mediul rural se efectuează doar pe două fracții ( rezidual și reciclabil), excepție fac cateva localități rurale, unde primarii acestora au optat și pentru colectarea deșeurilor biodegradabile care contribuie la atingerea țintelor de deviere de la depozitare și implicit un efort financiar mai mic asupra bugetului unității administrativ – teritoriale.

Scopul campaniilor derulate începând cu anul 2013, a fost acela de a promova  selectarea la sursă a deșeurilor generate dintr-o gospodărie, colectarea separată de către operator a fracțiilor de deșeuri astfel selectate, dar și beneficiile rezultate în urma acestei activități, cum ar fi cantitățile deviate de la depozitare, efectele asupra mediului înconjurător și resurselor regenerabile.

Campania de conștientizare, informare și educare a cetățenilor din județul Teleorman, derulată de ADI Managementul Deșeurilor, împreună cu partenerii săi, Polaris M Holding SRL, ECO SUD SA, Fepra International SA, Greenpoint Management SA și Eco Synergy SA, având la bază datele existente până în acest moment și actele normative din domeniul managementului deșeurilor, are ca obiectiv principal cresterea cu 20% a gradului de conștientizare a populației, privind selectarea la sursă și colectarea separată a deșeurilor.

Creşterea  nivelului de informare a populației, privind importanța selectării la sursă a deșeurilor municipale, care să producă în mediul urban o sporire efectivă a nivelului de colectare pe cele 4 fracții, dar și în mediul rural, prin conștientizarea cetățenilor din cele 59 de administrații locale care au adoptat “plătește pentru cât arunci”, precum și din celelalte UAT-uri care încă nu au adoptat acest instrument economic,  constituie un alt obiectiv al acestei campanii, cu țintă precisă ca, până la sfârșitul anului 2021, numărul UAT-urilor care adoptă acest instrument economic să crească până la 67.

Campania de informare și conștientizare ,demarată în luna septembrie, cuprinde o serie de acțiuni punctuale de implementare a strategiei elaborate în acest sens la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ʺManagementul Deșeurilor Teleormanʺ.

Planul de acțiune, derulat în cadrul campaniei, cuprinde 5 activități distincte de informare a cetățenilor sub deviza “ Fii responsabil, selectează la sursă!”

În susținerea celor 5 activități, Asociația va distribui flyere, afișe, calendare, va realiza spoturi Radio și Tv, prin care mesajul să ajungă la fiecare cetățean în parte.

Prin intermediul acțiunilor planificate, care au rolul de a conștientiza și a schimba percepții, ne propunem implicarea comunităților în adoptarea unui comportament de colectare pe fracții a deșeurilor, reciclarea și eficientizarea resurselor, cât și adoptarea de către fiecare cetățean a unui comportament responsabil, contribuind astfel la protejarea mediului și dezvoltarea durabilă a localităților și implicit a județului Teleorman.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here