Alexandria – A fost semnat contractul de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri V1, V2, V3”

0
Primarul Alexandria, Victor Drăgușin a semnat, luni, contractul de achiziție publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, blocuri V1, V2, V3”.

 

Scopul investiției finanțate prin P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării, îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul specific vizează renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Prin intermediul componentei 5 – Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului contruit printr-o abordare integrate a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și intiligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală precum și dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului constuit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Principalele lucrări care vor fi executate în cadrul investiției sunt:
lucrări de intervenții asupra construcției (anveloparea clădirii; placarea planșeului superior; placarea soclului clădirii; înlocuirea tâmplăriei exterioare; se va executa șarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă; montarea de jgheaburi, burlane și opritori de zapadă; realizarea unui trotuar de protecție perimetral, în conformitate cu prescripțiile în vigoare; lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii reabilitate energetic, inclusiv de refacere în zonele de intervenție); lucrări de refacere a finisajelor fațadelor,Lucrări de intervenții asupra instalațiilor (instalare centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din sursă solară, necesară pentru iluminat; lucrări de înlocuire a instalațiilor electrice de iluminat din spațiile comune și echiparea acestora cu echipamente moderne și eficiente energetic, corpuri de iluminat tip LED, automate de scară sau senzori de prezență).

Valoarea totală a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus-menționat este în cuantum de 5.971.208,36 lei, fără TVA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here