Alexăndrenii care vor locuințe ANL trebuie să-și actualizeze dosarele depuse

0

Pentru actualizarea dosarelor depuse pentru obținerea unei locuințe A.N.L., alexăndrenii trebuie să prezinte, până la sfârșitul anului 2021, documente din care să reiasă că îndeplinesc criteriile restrictive.

Municipalitatea alexăndreană transmite că este vorba despre: declarație notarială din care să reiasă că titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/ soție, copii și/ sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate; copie contract de muncă pentru titularul solicitării; adeverință din care sa reiasă că titularul cererii își desfășoară activitatea pe raza municipiului Alexandria, pentru titularul de cerere; adeverință cu venitul net pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru major al familiei; copie C.I. pentru titularul dosarului și/ sau orice modificare intervenită de la dosarul inițial depus până în prezent.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Compartimentul Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, parter, camera 20 sau la telefon: 0247/317732, int. 138 .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here