Adrian Gâdea: Activitatea Consiliului Județean Teleorman a fost din nou blocată – Dacă ești penelist și ești prezent, ești tot ABSENT!

0

Astăzi, 10 februarie 2022, plenul Consiliului Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară, întrunire la care, din nou, consilierii județeni ai PNL Teleorman au „chiulit” în grup. Și ca situația să se repete, fiind la fel de absurdă, așa cum ne-a obișnuit, singurul consilier prezent în fapt, domnul Florin Titirișcă, s-a declarat din nou „absent”.

În acest fel, activitatea Consiliului Județean Teleorman a fost din nou blocată, așa cum a declarat, jurnaliștilor prezenți în conferința de presă, președintele consiliului județean, Adrian Ionuț Gâdea, ceea ce a condus la situația în care un număr important de proiecte de hotărâre să nu ajungă să fie votate, afectând dezvoltarea județului și punând în pericol să nu fie finanțate instituții și servicii de nivel județean, spitale, centrele pentru persoane vârstnice, copiii cu nevoi sociale și speciale, persoanele cu dizabilități, centrele rezidențiale și centrele de zi din structura DGASPC Teleorman ș.a.m.d.

Cele 17 proiecte de hotărâre, care așteaptă să fie votate și pentru care consilierii PNL au decis să fie azi absenți, privesc:

– aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km. 66+210, km.66+476, km.68+164 și km.68+450, în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

– aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru anul 2022;

– modificarea anexelor numerele 1 și 2 la Hot. CJT nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările și completările ulterioare;

– aprobarea costului lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice Furculești și Cervenia și categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura DGASPC Teleorman, pentru anul 2022;

– aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale din Centrele rezidențiale și de zi din structura DGASPC Teleorman, pentru anul 2022;

– aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrele de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Olteni, Videle și de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Iustin„ Videle, din structura DGASPC Teleorman, pentru anul 2022;

– aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru anul 2022;

– aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Teleorman, pe anul 2022;

– reorganizarea DGASPC Teleorman;

– aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale aparatului direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi aflate în structura DGASPC Teleorman;

– aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din Bugetul Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2022;

– aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2022;

– aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria, pe anul 2022;

– aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2022;

– aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025;

– aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea CJT.

„Pretextele ridicole nu pot să scuze asemenea comportamente reprobabile din partea consilierilor PNL Teleorman. Prin aceste tertipuri ieftine politicianiste, consilierii PNL par să uite cu desăvârșire de cetățenii care i-au votat pentru a pune umărul la dezvoltarea județului, nu să pună piedică după piedică proiectelor de dezvoltare și să împiedice adoptarea bugetului județului ș.a.m.d. În fapt, reprezentanții PNL par să nu –și mai poată ascunde intențiile vădite și dorința arzătoare de acaparare totală a „puterii” prin calculele politicianiste cinice, sacrificând cetățenii care, în ultimă instanță, sunt victimele principale ale acestor „absențe” de la votarea proiectelor privind dezvoltarea județului”- arăta după ședință președintele CJT.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here