Accesul în incinta Casei de Pensii Teleorman este permis doar persoanelor cu certificat verde

0

Având în vedere aplicarea prevederilor HG nr. 1130/22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID–19, Casa Judeţeană de Pensii Teleorman face următoarele precizări:

Începând cu data de 25 octombrie 2021, accesul persoanelor în incinta Casei Judeţene de Pensii Teleorman, este permis doar persoanelor cu certificat verde (vaccin, test PCR, test antigen sau trecerea prin boală), dovada cu document scris sau pe telefon mobil în format editabil.

Persoanele nevaccinate au posibilitatea să depună documente on-line sau prin CN POŞTA ROMÂNĂ cu confirmare de primire.

Persoanele care doresc să depună on-line documentele de pensie (dosare noi sau recalculări) au la dispoziţie două mijloace de comunicare electronică:

  1. adresele de e-mail: pensii.teleorman@cnpp.ro; secretariat.teleorman@cnpp.ro
  2. Portalul CNPP-secţiunea: „depuneri cereri şi documente persoane fizice”.

Depunerea de documente se va face după descărcarea de pe site-ul CJP Teleorman www.pensiiteleorman.ro  de la capitolul  „Formulare Utile” a cererilor corespunzătoare, completarea lor, semnarea şi scanarea împreună  cu documentele doveditoare.

Documentele scanate în format PDF, JPG, JPEG, XML sau PNG  vor fi înaintate :

  • sub formă de e-mail la adresele de la punctul 1 sau
  • încărcat la rubrica corespunzătoare după completarea câmpurilor indicate în PORTAL CNPP (2).

După primirea e-mailului sau încărcării pe portalul CNPP persoana solicitantă va primi pe adresa de e-mail confirmarea depunerii dosarului/documentelor de recalculare. Ulterior confirmării, persoana solicitantă va fi programată pentru depunerea documentelor în original la sediul Casei Judeţeane de Pensii Teleorman.

Pentru alte solicitări (petiţii, solicitări de date de informaţii de interes public, copii decizii de pensie, solicitări modificare de plată) va fi folosită adresa de e-mail secretariat.teleorman@cnpp.ro

Pentru ajutoarele de deces solicitanţii care nu pot face dovada vaccinării trecerii prin boală sau cu certificat verde, test PCR, test rapid, documentele vor fi depuse în sistem on-line sau prin poştă cu confirmare de primire, cu menţiunea că plata se va face în funcţie de opţiunea persoanei exprimată pe cerere prin poştă sau cont personal, care va fi menţionat în cerere şi în dovada contului de la bancă.

De asemenea, pentru persoanele care au cont deschis pentru încasarea pensiei, se va menţiona acest fapt, în cerere.

Facem apel la pensionari şi persoanele asigurate în sistemul public de pensii precum şi alte persoane interesate la întelegere privind măsurile de restrîngere a accesului fizic, cu menţiunea că acestea sunt luate pentru a asigura în bune condiţii activitatea de calcul şi plată a pensiilor, în perioada următoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here