Absolvenții de gimnaziu nerepartizați în prima etapă de admitere la liceu se pot înscrie până miercuri la cea de-a doua etapă

0

Absolvenții de gimnaziu care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termenul prevăzut de calendarul admiterii, precum și candidații care au fost respinși la liceele pentru care au optat în prima etapă pot depune cererile de înscriete pentru etapa a II-a până miercuri, 3 august. Și tot în etapa a II-a de admitere intră și absolvenții de clasa a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională.

Locurile rămase libere în liceele din județ, după prima etapă de admitere în învățământul liceal, dual și profesional de stat, pot fi consultate accesând următorul link – http://www.isjtr.ro/mat/admitere-clasa-a-9-a/2022/TR_Situatia_locurilor_libere_pentru_etapa_a_II-a_2022.pdf .

Dosarele de înscriere cuprind cererea de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată de unitatea de învățământ; adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a; foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale); fișa medicală; recomandare apartenență etnia rromă depusă la unitatea de învățământ până la data de 27 mai 2022/ certificat de orientare școlară și profesională, depus până la data de 08 aprilie 2022 la unitatea de învățământ, dacă este cazul.
Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană se face în intervalul 04 – 05 august 2022, urmând ca afișarea rezultatelor repartizării se fie făcută la avizierul instituției în data de 5 august 2022.

Potrivit procedurii de admitere la liceu, în situația în care după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări, ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 2022 – până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here