A fost semnat contractul de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Alexandria prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate”

0

Primăria Alexandria transmite că vineri, 10 martie, a fost semnat contractul de finanțare în vederea realizării obiectivului de investiții „Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Alexandria prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate”, proiect depus spre finanțare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul apelului PNRR/2022/C3/I.1.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor – Investiția 1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – Subinvestiția I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate.

 

Prin intermediul proiectului, pe raza reședintei de județ vor fi înființate 50 de insule ecologice digitalizate de tip 1: insulă supraterană încasetată cu 5 containere, pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, și respectiv hârtie și carton, iar acceparea la finanțare reprezintă un pas important pentru extinderea, modernizarea și digitalizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor de pe raza municipiului Alexandria.

Prin urmare, în cadrul proiectului se urmărește accelerarea procesului de extindere și modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor, cu accent pe colectarea separată, prin care vor putea fi colectate informații privind volumul și tipurile de deșeuri colectate, dar și dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătirea acestora pentru reutilizare și valorificarea deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Totodată, instituția va putea asigura, astfel, promovarea principiului reglementat prin lege “plătește pentru cât arunci”.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.927.102,50 lei, iar termenul limită prevăzut pentru implementare este data 31 decembrie 2024.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here