A fost publicată în Monitorul Oficial structura anului școlar 2023-2024

0

Anul școlar viitor, 2023-2024, va începe la 11 septembrie 2023 și se va încheia în data de 21 iunie 2024 și va avea tot 36 de săptămâni, potrivit structurii anului școlar 2023-2024, publicate în Monitorul Oficial.

Spre deosebire de anul școlar în curs, „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor avea loc în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
„Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2023, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia”, se arată în ordinul de ministru.

Structura anului școlar 2023—2024

Intervale de cursuri:
• de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;
• de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;
• de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
• de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;
• de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;
• Intervale de vacanță:
• de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;
• de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;
• o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie— 3 martie 2024;
• de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marți, 7 mai 2024;
• de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.
Art. 1.- „(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;
c) pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;
d) pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare”, se mai arată în ordinal de ministru publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here