A fost acodat titlul de ”Parc industrial” societății PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L

0

Potrivit Ordinului nr. 2140/ 02.06.2020, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Publice a emis ordinul mai sus-menționat, prin care, a dispus acordarea titlului de ”parc industrial” – S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA  S.R.L., cu sediul social în judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, strada Dunării nr. 282, bloc GA4, sc. A, parter, ap. 2.

Parcul industrial este administrat de către o societate cu răspundere limitată (S.R.L.) a Consiliului Local și este un parc autorizat de tip greenfield.

Suprafața totală a terenului este de 18,67 ha, fiind amplasat pe DN 6 (E70) iar, suprafața disponibilă pentru construcța propriu zisă este de 12.52 ha, din care:

– 12.52 ha Industrie;

– 1.04 ha Servicii si Comert;

– 0.50 ha Echipare tehnico-edilitara.

Durata titlului de ”parc industrial” acordat este pe o perioada de 30 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de ”parc”.

Totodată, titlul de „parc industrial”, acordat potrivit ordinului mai sus-menționat, conferă operatorilor economici din parcurile industriale dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

  1. a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările ulterioare;
  2. b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  3. c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Sectoarele de activitate vizate sunt următoarele:

– Activități productive agro-industriale nepoluante, desfășurate în construcții agro-industriale mari, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor;

– Activități industriale productive și de servicii, nepoluante, desfășurate în construcții industriale mari, mijlocii și mici;

– Activități terțiare pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale;

– Producție manufacturieră;

– Birouri profesionale sau de afaceri ca utilizare secundară;

– Construcții destinate cercetării și dezvoltării, cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

– Depozite și complexe vânzări en-gros;

– Depozite și complexe vânzări en-detail numai pentru produsele care nu pot fi transportate la domciliu cu aututurismul propriu sau taxi;

– Restaurante.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here